Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia VI edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku VI edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku odbyła się 23 kwietnia 2021 roku w formie online. W Konferencji uczestniczyło ponad 55 osób.

Celem wydarzenia była integracja środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak m.in.: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia. Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych:

  • dr hab. Izabella Maria Łukasik, prof. UMCS – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
    Tytuł wystąpienia: Kondycja zdrowotna a współczesne mity „czasu wyrzeczenia”
  • dr n. praw. Jolanta Pacian – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Prawne aspekty powszechnego obowiązku szczepień ochronnych dzieci

  • dr hab. n. o zdr. Anna Pacian – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Profilaktyka współczesnych zagrożeń zdrowia

 

Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

o dr hab. Izabella Maria Łukasik, prof. UMCS, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

o dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

o prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel, Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

o dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

o dr n. med. Iwona Bodys-Cupak, Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

o dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

o dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

– Beata Bujalska – Kamil Maciąg
– Ewelina Chodźko – Monika Maciąg
– Alicja Danielewska – Izabela Mołdoch-Mendoń
– Monika Iwaniuk – Konrad Skrzątek
– Joanna Jędrzejewska – Dorota Suszczyk
– Kinga Kalbarczyk – Marcin Szklarczyk
– Joanna Kozłowska – Paulina Szymczyk


Patronat Honorowy:

  • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Klaster Lubelska Medycyna,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

Facebook