Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Witolda Orłowskiego
dr n. farm. Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Iwona Bodys-Cupak
Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. farm. Joanna Sajkowska-Kozielewicz
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Iwona Wertel
Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Kinga Zdunek
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook