Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

Skład Komitetu Naukowego:

dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed, Prorektor ds. Dydaktycznych i Rozwoju, Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka w Warszawie
dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Wioleta KowalskaKatedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. farm. Marta Kruk-Słomka, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Paulina Kaczor-Szkodny, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Facebook