Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia II edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku II edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W obradach wzięło około 100 uczestników z całej Polski, reprezentujących nauki medyczne.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik, z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W wykładzie pt. “Europejska strategia zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej.” przedstawiła ramy europejskiej strategii zdrowia publicznego oraz zakres wyzwań stojących przed polityką zdrowotną w dobie globalnych zagrożeń zdrowia ludności. Zaprezentowała również zadania unijnej polityki zdrowotnej, którymi jest dążenie do uzyskania wysokiego potencjału zdrowia. Powyższy cel jest realizowany dzięki procedowaniu dokumentów programowych Unii Europejskiej oraz aktywności organizacji unijnych, działających na rzecz promocji europejskiego wymiaru zdrowia publicznego.

Drugi wykład plenarny pt. “Społeczna perspektywa chorób alergicznych” wygłosiła Dr n. med. Milena Wojciechowska. W trakcie wystąpienia przedstawiła interdyscyplinarny wymiar chorób alergicznych. W swoim referacie podkreśliła jak ważne są działania specjalistów, które powinny skupiać się na profilaktyce, leczeniu, poprawie jakości życia i pomocy edukacyjnej wobec chorych oraz ich bliskich. Owa kompleksowość wymaga zaangażowania ekspertów z wielu dyscyplin naukowych, których spójne działania przyczynią się do zmniejszenia społecznych skutków chorób o podłożu alergicznym.

Po zakończeniu sesji obrad plenarnych przyszedł czas na wystąpienia uczestników. Specjaliści z 23 ośrodków naukowych z całej Polski wygłosili prawie 70 wystąpień na tematy poruszające wiele naglących problemów z dziedziny ochrony zdrowia.

Obrady, prowadzone w gronie specjalistów wielu dziedzin nauk medycznych pozwoliły na lepsze zrozumienie zagadnienia chorób cywilizacyjnych . Mamy nadzieję, że, zgodnie z intencją organizatorów, zdobyta podczas konferencji wiedza i kontakty przyczynią się do wypracowania strategii zwalczania tego kluczowego problemu naszych czasów.

Goście Honorowi

Wykład pt.: “Europejska strategia zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej.” wraz z dr hab. n. o zdr. Anną Pacian

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik – kierownik Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jej dorobek naukowy obejmuje 279 pozycji ogłoszonych drukiem. Pani Profesor jest obecnie Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Zdrowia Publicznego. Aktywnie uczestniczy w pracach wielu komisji. Pełni funkcję członka Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego, jest członkiem zespołu do spraw opracowania Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2016-2020 oraz zespołu do spraw opracowania Programu Zdrowia dla Miasta Lublin.

dr hab. n. o zdr. Anna Pacian adiunkt katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. o zdr. Antoni Niedzielski Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr n. med. Milena Wojciechowska Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy
dr n. o zdr. Kinga Zdunek Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr Katarzyna Czubak Katedra Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Patronat nad Konferencją objęli:

Patronaty Honorowe:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk

Patronaty Medialne:
• biotechnologia.pl
• medtube.net
• medicalonline.pl
• konferencjemedyczne.info

Partner organizacyjny
• Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

DSCN9676
DSCN9672
DSCN9667
DSCN9666
DSCN9665
DSCN9663
DSCN9654
DSCN9653
DSCN9649
DSCN9559
DSCN9467
DSCN9472
DSCN9560
DSCN9576
DSCN9486-2
DSCN9600
DSCN9625
DSCN9531
DSCN9534
DSCN9626
DSCN9494-2
DSCN9638
DSCN9544-2
DSCN9549
DSCN9645
DSCN9457
DSCN9369
DSCN9363
DSCN9446
DSCN9423
DSCN9357
DSCN9353
DSCN9405
DSCN9404
DSCN9350
DSCN9347
DSCN9401
DSCN9386
DSCN9343
DSCN9341
DSCN9376
DSCN9316
DSCN9243
DSCN9244
DSCN9318
DSCN9321
DSCN9245
DSCN9271
DSCN9325
DSCN9327
DSCN9274-2
DSCN9284
DSCN9328
DSCN9330
DSCN9302
DSCN9337
DSC08922
DSC08880
DSC08916
DSC08914
DSC08901
DSC08899
DSC08896
DSC08888
DSC08885
DSCN9307
previous arrow
next arrow
DSCN9676
DSCN9672
DSCN9667
DSCN9666
DSCN9665
DSCN9663
DSCN9654
DSCN9653
DSCN9649
DSCN9559
DSCN9467
DSCN9472
DSCN9560
DSCN9576
DSCN9486-2
DSCN9600
DSCN9625
DSCN9531
DSCN9534
DSCN9626
DSCN9494-2
DSCN9638
DSCN9544-2
DSCN9549
DSCN9645
DSCN9457
DSCN9369
DSCN9363
DSCN9446
DSCN9423
DSCN9357
DSCN9353
DSCN9405
DSCN9404
DSCN9350
DSCN9347
DSCN9401
DSCN9386
DSCN9343
DSCN9341
DSCN9376
DSCN9316
DSCN9243
DSCN9244
DSCN9318
DSCN9321
DSCN9245
DSCN9271
DSCN9325
DSCN9327
DSCN9274-2
DSCN9284
DSCN9328
DSCN9330
DSCN9302
DSCN9337
DSC08922
DSC08880
DSC08916
DSC08914
DSC08901
DSC08899
DSC08896
DSC08888
DSC08885
DSCN9307
previous arrow
next arrow
Facebook